Psychodermatologia

Psychodermatologia jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy z pogranicza dermatologii, psychologii i psychiatrii. Opisuje związki pomiędzy objawami
dermatologicznymi a psychiatrycznymi. W ramach psychodermatologii rozróżnia się pierwotne i wtórne zaburzenia psychiczne. W psychodermatologii charakterystyczne jest występowanie dermatoz indukowanych zdarzeniami stresowymi, udziałem uciążliwych czynników subiektywnych, jak świądu w całokształcie choroby.
Uważa się. że aż do 30% pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry przeżywa. problemy natury psychicznej.

Wtórne zaburzenia psychiczne często są wyrazem nieakceptowania własnego wyglądu brakiem możliwości pogodzenia się z posiadania przewlekłej dermatozy.

Istnieje możliwość konsultacji ze specjalistą psychiatrą lub psychologiem

CENNIK
UMÓW TERMIN